Paket „Brze pošte“ Hrvatske pošte Mostar dostavljen dronom

Hrvatska pošta Mostar demonstrirala je pilot-projekt dostave paketa „Brze pošte“ bespilotnom letjelicom u sklopu SPARK Multirotor Challenge – utrke dronova koja je održana u Mostaru. Ovaj projekt HP Mostar razvija u suradnji sa SPARK poslovnim parkom, a demonstracija je napravljena je s ciljem promocije nove usluge „Brze pošte“ koju je nedavno pokrenula Hrvatska pošta Mostar. Usluga „Brze pošte“ dostupna je na cijelom prostoru BiH i temeljena je na infrastrukturi tri poštanska operatora s rokom dostave od 24 sata u sve bh. gradove. Od 1. listopada usluga počinje s radom u punom opsegu. Hrvatska pošta Mostar ulaganjem u razvoj novih usluga i proizvoda nastoji stvoriti pretpostavke za budući razvoj te zadržati pozitivne trendove poslovanja koje bilježi u proteklih godinu dana.

Predsjednik Uprave Mate Rupčić kazao je kako Hrvatska pošta Mostar nastoji pratiti razvojne trendove u logistici i u budućnosti planira razvijati uslugu „Brze pošte“ koristeći se najmodernijim dostignućima tehnologije poput „dostave dronom“. Rupčić je dodao kako vjeruje da će ideja, koja je pokrenuta zajedno sa SPARK-om, u budućnosti donijeti novu kvalitetu i brzinu za najzahtjevnije korisnike. Sama činjenica da u Bosni i Hercegovini ima dovoljno tehnološkog znanja i želje da se prezentiraju i ovakve mogućnosti ulijeva nadu da se može i na domaćem tržištu kreirati vrhunska usluga.

Ivan Sušac, član Uprave ID za razvoj i marketing, kazao je kako je demonstracija dostave paketa „Brze pošte“ putem programirane rute te isporuku paketa na ciljanu poziciju prvi važan korak u razvoju tehnologije dostave paketa putem bespilotnih letjelica. U budućnosti, Hrvatska pošta Mostar zajedno s partnerom SPARK poslovnim parkom nastavit će razvoj i usavršavanje ovakvih projekata.